Vacature voorzitter NP Schiermonnikoog

Nog altijd is de natuur op Schiermonnikoog voortdurend in beweging. Naast de natuurlijke processen zijn er ontwikkelingen en maatschappelijke uitdagingen op het gebied van stikstof, klimaatadaptatie, duurzame energie, recreatie en toerisme, leefbaarheid, etc. Sommige ontwikkelingen en plannen kunnen met elkaar botsen. Uitdaging is om met respect voor alle partijen de unieke waarden van het Nationaal Park te behouden en te versterken en tegelijkertijd ruimte te bieden voor nieuwe ontwikkelingen en kansen.

 

Het Overlegorgaan van het Nationaal Park komt minimaal twee keer per jaar fysiek bijeen op het eiland en bestaat uit vertegenwoordigers van diverse partijen: gemeente Schiermonnikoog, provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Vitens, Boerenbelang, ondernemersvereniging, natuur- en vogelwacht. Het dagelijks beheer van het Nationaal Park wordt uitgevoerd door het bestuur van de beheerstichting Nationaal Park Schiermonnikoog. De voorzitter van het Overlegorgaan is ook voorzitter van het bestuur van de beheerstichting. De secretaris van het Nationaal Park is gedetacheerd vanuit provincie Fryslân.

 

Bekijk hier het functieprofiel en de vacature