Het verhaal van
de Nederlandse natuur

“Op maar weinig plekken in de wereld is de natuur zo divers op korte afstand als in Nederland. En nergens is de interactie tussen water en land, en tussen natuur en mens, zo duidelijk aanwezig en zo inventief aangepakt.

 

In Nederland koesteren we onze natuur en zijn we ons bewust van de kwetsbaarheid ervan. Onze Nederlandse volksaard en het leven met beperkte ruimte, wind en water vormen onze natuur en hoe we ermee omgaan; we versterken en ontwikkelen. Wij doen het ‘the Dutch way’: zorgzaam en nuchter, maar ook ondernemend en vernieuwend. We staan open voor ideeën en inzichten, proberen deze graag uit en gaan verbindingen aan tussen de natuur en haar omgeving.

 

De interactie tussen water en land, en tussen natuur en mens, heeft unieke gebieden opgeleverd. Duinen, bossen, heide, laagveen, getijdenwater, beekdalen en vennen; allemaal op korte afstand van elkaar. Elk gebied heeft zijn unieke karakter en historie, met eigen planten, dieren en landschappen. En een geheel eigen rust en dynamiek.

 

In Nederland staan we voor natuur die uitnodigend is. Waar iedereen natuur op zijn manier kan beleven juist door de diversiteit tussen en binnen gebieden. Waar natuur en mens elkaar versterken in al hun diversiteit.

 

In Nederland is natuur onderdeel van onze historie, maar zeker ook van onze toekomst die we samen maken.”

 

Dag van het NP

Familie van Nationale Parken

Samen vertellen de Nationale Parken het verhaal van de Nederlandse natuur en cultuur. De 21 Nationale Parken, plus 2 Nationale Parken in oprichting, zorgen ervoor dat de karakteristieke natuur, landschappen en biodiversiteit behouden blijven en dat bezoekers van deze Nederlandse parels kunnen blijven genieten.

 

Een Nationaal Park ontwikkelt zich daarmee tot meer dan een bijzonder natuurgebied. De natuurkernen liggen ingebed in het landschap en vormen een geheel met de cultuurhistorie, de woonomgeving en duurzame bedrijvigheid die verbindingen aangaat met het park.

 

Beleef de Nederlandse natuur

Van duinen tot riviernatuur en van heide tot veen; ieder landschap kent zijn eigen geschiedenis en samenspel tussen mens en natuur. Een Nationaal Park is er niet zomaar; ze omvatten vrijwel alle belangrijke natuurlandschappen en zijn toegankelijk voor publiek. Een mooi uitgangspunt, als je de natuurlandschappen die Nederland rijk is eens gezien wil hebben!

 

Bekijk alle Nationale Parken