Activiteiten Wereld Trekvogeldag 2022

Zaterdag 8 oktober is het Wereld Trekvogeldag. De vogeltrek is misschien wel één van de boeiendste verschijnselen in onze natuur. Jaarlijks komen ruim driehonderd verschillende soorten trekvogels langs en maken gebruik van de veiligheid en voedselrijkheid van onze Nationale Parken.

 

Op dit moment trekken miljarden vogels over de aarde van hun broedgebieden naar hun overwinteringsgebieden om in het voorjaar terug te keren. Hierbij trekken vrijwel al die vogels het liefst over land. Op open zee valt voor hen niets te halen en op de grens van water en land is voor veel soorten juist veel voedsel te vinden.

 

Precies langs deze grens van water en land liggen de zes Nationale Parken Oosterschelde, NLDelta, Nieuw Land, Lauwersmeer, Schiermonnikoog, de Duinen van Texel en het Werelderfgoed Waddenzee. Met een prachtige trekvogelposter zetten het Nationale Parken Bureau, Werelderfgoed Waddenzee en zes nationale parken langs de Nederlandse kusten de vogeltrek in de kijker.

 

 

Wil je zelf de vogeltrek beleven dit najaar? Bekijk de natuur activiteiten per Nationaal Park