Organisatie

In het Natuurakkoord (2011) is afgesproken dat de Rijksoverheid verantwoordelijk is voor de kaders en de ambities van het natuurbeleid. De provincies zijn verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van het beleid. 

 

Het Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP) is sinds 2005 het overlegorgaan voor de Nationale Parken van Nederland en heeft een algemeen bestuur, bestaande uit de voorzitters van de Nationale Parken in Nederland. Uit het algemeen bestuur wordt het dagelijks bestuur gekozen.

 

 De organisatie van de Nationale Parken is divers, mede bepaald door de geschiedenis en de cultuur in het betreffende gebied en bestaande samenwerkingsverbanden. Binnen een Nationaal Park werken meerdere instanties samen, terreineigenaren, terreinbeheerders overheden en overige (maatschappelijke) partners. Via de sites van de parken kun je zien hoe deze zijn georganiseerd.