Nieuw Land

Fotoserie ‘Voortbouwen op onze wortels’

Op 24 mei viert jong en oud de Dag van het Nationaal Park. Onder het motto ‘Voortbouwen op onze wortels’ delen we de inspirerende verhalen van mensen binnen de nationale parken. Dit zijn Leanne, Liselot en Jan. Zij hebben een unieke band met nationaal park Nieuw Land!

Leanne Eenink

et vorige nest van de zeearenden is tijdens een storm uit de boom gewaaid. Dit jaar zitten ze met hun nest op een andere plek: bij de aalscholverkolonie. Ik kan mij voorstellen dat de aalscholvers hun nieuwe buren niet zo prettig vinden en dat de kolonie zich mogelijk gaat verplaatsen.

Leanne is ecoloog bij ‘Het Flevo-landschap’ en maakt beheerplannen voor ruim 30 natuurgebieden in Flevoland. Wat dat betekent?  “In deze beheerplannen evalueren we doelstellingen voor een gebied en stellen we nieuwe doelen vast voor de komende jaren met bijpassende maatregelen. In Nationaal Park Nieuw Land is dat de Lepelaarplassen. Samen met mijn collega’s ga ik het veld in om te kijken hoe de natuur ervoor staat. Gaat alles goed? Of moeten we bijsturen? Vervolgens schrijf ik hiervoor dan een nieuw beheerplan.” 

 

Leanne komt graag in het nationaal park: “Nieuw Land is prachtig omdat het zo groot en divers is, met onder meer rietvelden, moeras en bos. Wanneer je bij de Lepelaarplassen op de dijk staat, word je je ook bewust van de grootte ervan. Je kan dan ver over dit ruim vijftig jaar oude natuurgebied kijken. In elk jaargetijde is het de moeite waard om er naartoe te gaan. Er zijn veel water- en moerasvogels. De zeearend is hierin een van de toppredators. Er broedt al meerdere jaren een paar in de Lepelaarplassen. Het vorige nest is tijdens een storm uit de boom gewaaid. Dit jaar zijn ze begonnen met een nieuw nest op een andere plek: bij de aalscholverkolonie. Het nest van de zeearend is zo groot dat het zelfs zonder verrekijker zichtbaar is vanaf de dijk. Ik ben erg benieuwd wat de nieuwe locatie van het zeearendnest voor effect heeft op de aalscholverkolonie. Ik kan mij voorstellen dat de aalscholvers hun nieuwe buren niet zo prettig vinden en dat de kolonie zich mogelijk gaat verplaatsen.”  

 

Observatiepunten
“Vanaf de observatiepunten is er een goed zicht op steeds een ander stuk van de Natte graslanden. Hier zie je bijvoorbeeld veel steltlopers, weidevogels en andere moeras- en watervogels. De bontbekplevier, tureluur, grutto en zomertaling zijn enkele voorbeelden van de vele soorten die hier broeden. Bij de Grote plas staat een vogelkijkhut waar je goed over de plas kan kijken naar vogels op de nieuwe eilanden en in de plas. Je ziet op ieder punt wat anders. Dat maakt het leuk om ze allemaal langs te gaan.” 

 

Vogeleilanden
“In 2021 hebben we nieuwe vogeleilanden gekregen in de door bos omgeven Grote plas. Het oude eiland was door de golfafslag in de loop der jaren bijna verdwenen. Er zijn nieuwe eilanden gemaakt van wilgentenen, gevlochten in een soort raamwerk. De tussenruimtes zijn gevuld met grond uit de plas. De twee nieuwe eilanden zijn samen tien keer groter dan wat er resteerde van het oude eiland. Daarnaast is het oude eilandrestant weer verstevigd en hersteld. Tot 2005 hebben er lepelaars in de Lepelaarplassen gebroed, vandaar ook de naam. Jammer genoeg zijn ze na 2005 niet meer teruggekomen. Tót dit herstelproject. Vlak na afronding zijn er weer lepelaars gezien in de Lepelaarplassen. We hopen dat de nieuwe eilanden hen zo goed gaan bevallen dat ze hier in de toekomst ook weer broeden.” 

 

Verwonder je!
Wat ik zou willen doorgeven aan volgende generaties? “Geniet van de natuur en laat je verwonderen! Koester de natuur die er is, en ga hier voorzichtig en liefdevol mee om. In mijn toekomstdroom is het Nationaal Park Nieuw Land één groot en divers geheel waar natuur, de stad en de landbouwgebieden eromheen met elkaar verweven zijn. Een nationaal park met hoge natuurkwaliteit waar plant en dier kunnen floreren.” 

Liselot

Het is bijzonder dat het verhaal van Flevoland, leven op de zeebodem, hier zo aanwezig is. Overal vind je schelpen en in het Hollands Hout ligt een scheepswrak onder de grond. Dan sta je midden in de natuur en probeer je je in te beelden dat hier ooit water was en schepen hebben gevaren. 

Liselot is sportief en komt graag in Nationaal Park Nieuw Land om te kickbiken oftewel steppen samen met de deelnemers van de Stepping Lelystad workout. Soms doet ze dit ook met groepen die een recreatieve route komen steppen. 

 

Man-made
Waarom ik zo graag in het nationaal park kom? “Het is hier zeldzaam mooi, afwisselend en ruim. Ik vind het leuk dat het verhaal van Flevoland, leven op de zeebodem, hier zo aanwezig is. Overal vind je schelpen en in het Hollands Hout ligt een scheepswrak onder de grond. Dan sta je midden in de natuur en probeer je je in te beelden dat hier ooit water was en schepen hebben gevaren.
Mijn lievelingsplek is de slenk in het Hollandse Hout. Dit stuk is man-made en toch natuurlijk. In eerste instantie was hier overal land. Ze hebben een groot gedeelte afgegraven om meer biodiversiteit en water voor watervogels te creëren. Binnen no time werd het een prachtige waterpartij en is het gebied overgenomen door de natuur en watervogels. Niet alle gebieden in Nationaal Park Nieuw Land zijn toegankelijk en op deze plek kan je het prachtige gebied echt ervaren.” 

 

Zandbult
“Een mooie herinnering en ervaring in één vond is de ontwikkeling van de slenk, dit heb ik van begin tot einde meegemaakt. Het uitzicht vanaf de zandbult die daarbij ontstond was zo verrassend. Met mijn kinderen ging ik wel eens naar deze plek en bij het zien van de enorme zandbult waren ze niet te houden. Uiteindelijk ga je als ouder ook mee de bult op. Omdat het zo groot was, voelde je jezelf dan weer klein. Een immense zandbak, de onbezorgde kindertijd. Wat is er nou leuker dan weer even kind-zijn?” 

 

Toekomstdroom
Liselot zou graag het ervaren van de ontwikkelingen in het gebied en het effect van seizoenswisselingen in de natuur willen doorgeven aan volgende generaties gebruikers van Nationaal park Nieuw Land: “Op een zinvolle en verantwoorde manier kijken waar behoefte aan is en daarnaartoe ontwikkelen. Nieuw Land is nog zo in ontwikkeling. De grond is hier erg vruchtbaar en daardoor is de natuur hier snel gegroeid. Dat betekent ook dat de bomen sneller volwassen worden en plaats moeten maken voor nieuwe bomen. De ontwikkelingen in dit gebied, deels door de mens, zijn fantastisch om te ervaren. Ik hoop dat er mooie gevarieerde vegetatie, biodiversiteit en recreatie met respect voor de natuur blijft in het nationaal park met de mogelijkheid om in de natuur te zijn en de heilzame werking van de natuur te ervaren.”  

Jan van den Bos

Tijdens het voor bespreken van een excursie met een gids kwam een roedel mannetjesherten met mooie, grote geweien spetterend het water uit rennen. Ze schoten nog nat van het water over het pad heen zo de bossen in. Dat was een fantastisch moment!

Jan komt voornamelijk in het gebied rondom het Natuurbelevingscentrum de Oostvaarders om te wandelen en fietsen, als gids om een excursie te leiden. Samen met andere leden van IVN Almere staat hij wel eens op festivals met een kraam. Hij is dus vaak samen met andere mensen in het park te vinden zoals leden van IVN, inwoners, medegidsen en partners van IVN, zoals Stad en Natuur.  

 

Roedel herten
“Ik kom graag in dit deel van het gebied het verhaal van dit gebied te vertellen en over het landschap. De Oostvaardersplassen zouden natuurlijk in eerste instantie een industriegebied worden, maar het is uiteindelijk ontwikkeld tot een prachtig stuk natuur. Je kan hier bijvoorbeeld het verhaal van de verschillende grazers vertellen. Hoe ze allemaal op een andere manier in het gebied grazen en wat dit voor effect heeft. De schaal van het gebied zorgt voor diversiteit. Op verschillende uitzichtpunten kan je ver in het gebied kijken zonder bebouwing te zien. En in dit nationaal park is er de mogelijkheid om natuur zijn gang te laten gaan.

 

Wat Jan echt leuk en opvallend vindt aan Nationaal Park Nieuw Land? “De uitgestrektheid en variatie. Er zijn ook gebieden waar je als bezoeker niet mag komen. En in dit innovatieve park speelt onderzoek ook een grote rol. Mijn lievelingsplek is de uitkijkplek bij Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders. Als je op die heuvel staat dan zie je het water met ganzen en meestal nog een vos. In een bepaald jaargetijde klepperen de karpers die aan het paaien zijn en als je geluk hebt vliegt er een zeearend over. Op deze plek kan je de dynamiek van een gebied laten zien. Door herten zijn flinke stukken begroeiing weggevreten. Omdat het daar nu meer open geworden is, komen er veel vlinders. Je kan zo het verhaal vertellen van dieren in het landschap en de invloed die dit heeft. Een paar meters verderop door het hek heen heb je bos en kan je laten zien hoe dit gebied er eerst uit zag.

 

Eén van mijn mooiste herinneringen is die keer tijdens het voorbespreken van een excursie met een gids op de uitkijkplek. Ineens kwam een roedel mannetjesherten met mooie, grote geweien spetterend het water uit rennen. Ze schoten nog nat van het water over het pad heen zo de bossen in. Dat was een fantastisch moment!”  

 

Toekomst
“Wat ik zou willen doorgeven aan volgende generaties is: Koester de natuur en geef natuur een plek in je leven. Hopelijk wordt Nationaal Park Nieuw Land één gebied voor mens én dier en met een verbinding naar andere natuurgebieden.” 

Meer zien?

In de nationale parken zijn drie individuen geportretteerd, elk met hun eigen, unieke verhaal. Zij vertellen over hun diepe band met het nationaal park. De verhalen laten zien hoe de mensen, ongeacht hun leeftijd en achtergrond, de schoonheid en magie van het nationaal park omarmen. Het inspireert om zelf de verbondenheid met de natuur op te zoeken.

 

Bekijk de hele fotoserie