Internationaal

Natuur over de grenzen

Om de samenwerking tussen de Nederlandse Nationale Parken met de parken elders in Europa te bevorderen, zijn de één en twintig nationale parken in Nederland lid van de Europese Federatie voor nationale parken (Europarc Federation). De Europarc Federation bestaat uit meer dan 370 leden (overheden, NGO’s en particulieren) uit 38 Europese landen. Europarc biedt de mogelijkheid om op de jaarlijkse bijeenkomsten en binnen de desbetreffende werkgroepen van Europarc ervaringen te delen op het gebied van natuurbescherming, beheer en inrichting, duurzaam toerisme, samenwerkingsvormen, marketing, monitoring, educatie en voorlichting.

 

Elders in het Koninkrijk der Nederlanden zijn ook schitterende natuurparken. In Caribisch Nederland zijn de natuurparken een bezoek meer dan waard. Binnen Europa delen de Nationale Parken hun kennis en ervaringen met Europese collega’s. In de Europese Federatie voor Nationale Parken, EUROPARC Federation, ontmoeten zij elkaar.