Samenwerkingsverband Nationale Parken 

Het Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP) is sinds 2005 het overlegorgaan voor de Nationale Parken van Nederland en heeft een algemeen bestuur, bestaande uit de voorzitters van de Nationale Parken in Nederland. Uit het algemeen bestuur wordt het dagelijks bestuur gekozen. 

 

Het dagelijks bestuur van SNP

Michiel Rijsberman, voorzitter a.i.
Jan van de Venis, vicevoorzitter
Georgette Leltz, secretaris
Gijs de Kruif, penningmeester 

Het bestuur wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, Erwin van den Berg. 

 

Contact 

Samenwerkingsverband Nationale Parken
tav: Erwin van den Berg, ambtelijk secretaris
Postbus 222
1250 AE  Laren NH
mail: secretariaat@nationaalpark.nl