Over de Nationale Parken

Méér dan robuuste natuur 

Nationale parken ontwikkelen zich tot meer dan een bijzonder natuurgebied. De natuurkernen liggen ingebed in het landschap en vormen een geheel met de cultuurhistorie, duurzame  bedrijvigheid die verbindingen aangaat met het park en de woonomgeving. Nationale Parken maken Nederland aantrekkelijk om er te wonen, te werken en te recreëren en dragen bij aan de economische vitaliteit en gezondheid van het land. Thema’s als klimaatverandering, landbouwtransitie en energietransitie bieden kansen om de grote maatschappelijke waarde van de Nationale Parken te benadrukken. De groene longen van Nederland bieden namelijk óók een oplossing als het gaat om bijvoorbeeld het aanleggen van klimaatbuffers of het opbouwen van een biologische boerderij die volledig duurzaam wordt gerund. 

 

Bovenal zijn het prachtige natuurgebieden die het bezoeken en beleven meer dan waard zijn. Mede door de coronaperiode hebben veel mensen ontdekt hoe mooi de natuur in Nederland is.  Op deze website vind je de meest relevante informatie over de 21 Nationale Parken en 2 in oprichting in Nederland. Via de diverse links kom je op de websites van de parken. Daarop vind je alle informatie voor bijvoorbeeld een dagje uit en lees je over de ontwikkelingen en activiteiten in het park.  

 

Kortom, geniet van de veelzijdige Nationale Parken, de parels van de Nederlandse natuur! 

 

Organisatie

In het Natuurakkoord (2011) is afgesproken dat de Rijksoverheid verantwoordelijk is voor de beleidskaders en de ambities van het natuurbeleid. De provincies zijn verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van het beleid. Op dit moment wordt het beleid rond de nationale parken geëvalueerd. Het Ministerie van LNV zal – naar verwachting –  in de loop van 2022 het nieuwe beleid rond nationale parken bekend maken.

 

De organisatie van de Nationale Parken is divers, mede bepaald door de geschiedenis en de cultuur in het betreffende gebied en bestaande samenwerkingsverbanden. Binnen een Nationaal Park werken meerdere instanties samen, terreineigenaren, terreinbeheerders overheden en overige (maatschappelijke) partners. Via de sites van de parken kun je zien hoe deze zijn georganiseerd.