De Stichting Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP) is een samenwerkingsverband tussen de twintig nationale parken, de overheid, grondeigenaren, terreinbeheerders en natuurorganisaties. Het Samenwerkingsverband Nationale Parken is sinds 2005 het overlegorgaan voor de Nationale Parken van Nederland en heeft een algemeen bestuur, bestaande uit de voorzitters van de Nationale Parken in Nederland.

 

Het doel van de stichting is om van de Nationale Parken bijzondere en aantrekkelijke natuurgebieden maken. In de parken is ruimte voor natuurgerichte recreatie, onderzoek, voorlichting en educatie. Zo leren mensen hoe belangrijk natuur voor Nederland is.