Partners van de Nationale Parken

Nationale parken zijn samenwerkingsvormen. De belangrijkste partners zijn de zogenaamde terrein beherende organisaties, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de provinciale landschappen.  Daarnaast wordt op het gebied van educatie samengewerkt met IVN Natuureducatie

Andere samenwerkingspartijen zijn 

  • De provincies 
  • ANWB  
  • NBTC Holland Marketing 
  • Rijksdienst cvoor Cultureel Erfgoed
  • Gastvrij Nederland 
  • Federatie Particulier Grondbezit; zijn de particuliere eigenaren van natuurgebieden 

 

In 2016 hebben deze partners een Nationale Parken Deal ondertekend, waarbij allen het belang onderkennen van de waarde van Nationale parken en samen werken aan de toekomst.  

 

Maar ook wordt sindsdien en in toenemende mate samengewerkt met land- en tuinbouworganisaties en waterschappen aan vraagstukken als duurzame landbouw en klimaatadaptie.